Ohjeita sähkökatkojen varalle

Hyvä asiakkaamme,

Kuluvan talven aikana Suomessa on varauduttava sähköpulaan, jonka vuoksi myös alueelliset kiertävät ja lyhyet sähkökatkot ovat mahdollisia. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt voivat rajoittaa sähkönkäyttöä toiminta-alueellaan kantaverkkoyhtiö Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti. Mahdollisista sähkökatkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen seuraavien tahojen toimesta: Työ- ja elinkeinoministeriö, Fingrid sekä paikalliset jakeluyhtiöt. Myös mediassa tiedotetaan tulevista sähkökatkoista ja käynnissä olevista tilanteista. Riippuen käytössänne olevasta laitekokonaisuudesta ja järjestelmästä olemme koonneet tähän huomioita
järjestelmäkohtaisesti.

Kaasusammutus

 • Paloilmoittimeen kytkettynä laukaisukeskuksen virransaanti on akkuvarmennettu 72 h ajalle
 • Paloilmoittimeen kytkemättömän laukaisukeskuksen virransaanti on akkuvarmennettu 24 h ajalle
 • Kaasusammutuskeskus on toimintakykyinen vähintään tuon 24 h ajan sähkökatkon alkamisesta
 • Laukaisukeskuksen verkkojännitteen katkeaminen aiheuttaa laukaisukeskukseen vikahälytyksen, joka saadaan kuitattua normaaliksi verkkojännitteen palauduttua

Näytteenottolaitteet

 • Paloilmoittimeen kytkettynä näytteenoton virransaanti on akkuvarmennettu 72 h ajalle
 • Paloilmoittimeen kytkemättömän näytteenoton virransaanti on akkuvarmennettu 24 h ajalle
 • Näytteenottolaite on toimintakykyinen vähintään tuon 24 h ajan sähkökatkon alkamisesta
 • Näytteenottolaitteen verkkojännitteen katkeaminen saattaa aiheuttaa vikahälytyksen, joka saadaan kuitattua normaaliksi verkkojännitteen palauduttua

Paloilmoitin

 • Virransaanti on akkuvarmennettu 72 h ajalle
 • Paloilmoitinkeskus on toimintakykyinen vähintään tuon 72 h ajan sähkökatkon alkamisesta
 • Verkkojännitteen katkeaminen saattaa aiheuttaa paloilmoitinkeskukseen vikahälytyksen, joka saadaan kuitattua normaaliksi verkkojännitteen palauduttua

Sprinklerijärjestelmät

Kuivajärjestelmät

 • Sprinkleriverkostossa saattaa esiintyä paineen laskua johtuen verkoston paineilmaa ylläpitävän paineilmakompressorin sähkön saannin katkeamisesta
 • Paineilman laskiessa pitopaineen alapuolelle kuivahälytysventtiili saattaa laueta päästäen veden putkistoon
 • Paineilman alentumisesta pitäisi tulla vikahälytys kiinteistöautomaation kautta, mikäli kiinteistöautomaatio on akkuvarmennettu (tämä teidän tulisi selvittää kiinteistöautomaation huoltoliikkeeltänne)
 • Mikäli paineilmakompressori käynnistyy useita kertoja viikossa järjestelmän ollessa normaalitilassa, saattaa tämä olla merkki pienestä vuodosta verkostossa. Suosittelemme sähkökatkotilanteessa tarkkailemaan sprinkleriverkoston painemittaria. Mikäli verkoston paine laskee, toimikaa kiinteistön oman ohjeistuksen mukaisesti ennen kuin suljette kuivahälytysventtiilin pääsulkuventtiilin

Märkäjärjestelmät

 • Sähkökatkolla ei pitäisi olla vaikutusta märkähälytysventtiilin toimintaan

Ennakkolaukaisu-/ delugejärjestelmät

 • Laukaisukeskuksien virransaanti on akkuvarmennettu 24 h ajalle
 • Laukaisukeskuksen verkkojännitteen katkeaminen aiheuttaa laukaisukeskukseen vikahälytyksen, joka saadaan kuitattua normaaliksi verkkojännitteen palauduttua
 • Sprinkleri- ja/tai paineilmatäytteisessä ilmaisuverkostossa saattaa esiintyä paineen laskua johtuen verkoston paineilmaa ylläpitävän paineilmakompressorin sähkönsaannin katkeamisesta
 • Paineilman laskiessa pitopaineen alapuolelle hälytysventtiili saattaa laueta päästäen veden putkistoon
 • Paineilman alentumisesta pitäisi tulla vikahälytys kiinteistöautomaation kautta, mikäli kiinteistöautomaatio on akkuvarmennettu (tämä teidän tulisi selvittää kiinteistöautomaation huoltoliikkeeltänne)
 • Mikäli paineilmakompressori käynnistyy useita kertoja viikossa järjestelmän ollessa normaalitilassa, saattaa tämä olla merkki pienestä vuodosta verkostossa. Suosittelemme sähkökatkotilanteessa tarkkailemaan sprinkleriverkoston painemittaria. Mikäli verkoston paine laskee, toimikaa kiinteistön oman ohjeistuksen mukaisesti ennen kuin suljette hälytysventtiilin pääsulkuventtiilin

Sähkö ja/ tai dieselpumppu

 • Sähköpumppu ei toimi sähkökatkotilanteessa, ellei sähköpumpun toiminta ole varmennetussa sähköverkossa
 • Jakotukin painetta ylläpitävän pumpun toiminta häiriintyy sähkökatkotilanteessa ja mikäli jakotukissa oleva paine laskee alle dieselpumpun käynnistyspaineen, dieselpumppu käynnistyy
 • Pidempi kestoisessa sähkökatkossa dieselpumpun toiminta saattaa olla vaarantunut ja näin ollen heikentää sprinklerijärjestelmän sammutuskykyä

Kunnallinen vesilähde

 • Sähkökatkot saattavat aiheuttaa alueellisia häiriöitä kunnallisen vesilähteen veden syötössä. Olkaa tarvittaessa yhteydessä oman alueenne vesilaitokseen tarkempien tietojen ja ohjeiden saamiseksi

Putkiston saattolämmitys

 • Saattolämmitys ei toimi sähkökatkotilanteessa, ellei saattolämmityksen toiminta ole varmennetussa sähköverkossa. Sähkökatkotilanteessa saattolämmityksen puuttuessa sprinkleriputkiston jäätymisriski kasvaa.

Äänievakuointijärjestelmä

 • Paloilmoittimeen kytkettynä ainoana evakuoivana tekijänä (kiinteistössä ei palokelloja) virransaanti on varmennettu (akusto, varmennettu sähkö tai UPS) 72 h ajalle
 • Paloilmoittimeen kytkettynä toissijaisena evakuoivana tekijänä (kiinteistössä myös palokellot) virransaanti on varmennettu (akusto, varmennettu sähkö tai UPS) 24 h ajalle
 • Äänievakuointikeskus on toimintakykyinen vähintään tuon em. tuntimäärän ajan sähkökatkon alkamisesta
 • Verkkojännitteen katkeaminen saattaa aiheuttaa vikahälytyksen

Yleiskuulutusjärjestelmä

 • Yleisesti ei akkuvarmennusta tai muuta varmennettua sähkönsaantia
 • Mikäli varmennusta ei ole, järjestelmä ei ole toiminnassa sähkökatkon aikana

Mahdollisissa esille tulevissa vikatilanteissa huoltomme on käytettävissänne huoltosopimuksenne mukaisesti. Huomioithan, että pitkäkestoisissa sähkökatkotilanteissa puhelin- ja matkapuhelinverkot mykistyvät, jolloin palvelun saannissa saattaa esiintyä tästä johtuvia viiveitä.

Turvallisin terveisin AGIS Fire & Security Oy:n huoltotiimi.

© Copyright 2018 AGIS Fire & Security. All Rights Reserved.