Kaasusammutus

Kiinteitä kaasusammutusjärjestelmiä käytetään liiketoiminnalle kriittisissä tiloissa (tietokonesalit, sähkötilat) tai suojaamaan arvokasta materiaalia (arkistot, taide-esineet).

AGIS Fire & Security tarjoaa sammutusaineiksi Inergeniä, Novec™ 1230 ja Hiilidioksidia CO2 suojaustarpeen mukaan.

 


INERGEN®

Inergen- sammutuskaasu koostuu yksinomaan ilman luonnollisista osista ja siksi sammutus tapahtuu ehdottoman ympäristöystävällisesti. Kaasun ainesosat, jalokaasu argon sekä typpi alentavat happipitoisuutta paloalueella ja siten estävät palamisen. Inergen sammuttaa tulen alentamalla huoneen happipitoisuuden alle 12 %, jolloin tulelta ”loppuu ilma”. Samanaikaisesti Inergen-kaasun hiilidioksidi kiihdyttää hengitystä niin, että veri vie aivoihin riittävästi happea ja näin suojaa henkilöitä, jotka mahdollisesti ovat jääneet paloalueelle, selviytymään alentuneen happipitoisuuden vaikutuksilta.

Inergen on lääketieteellisesti tutkittu ja hyväksytty johtavien viranomaisten toimesta ympäri maailmaa. Se on ensimmäinen inertti sammutuskaasu, joka on testattu lääketieteellisesti koehenkilöillä. Inergen on myös maailmanlaajuisesti patentoitu sammute. Inergen varastoidaan kaasumuodossa. Se ei aiheuta sumun muodostusta, kuten tapahtuu nestemäisen kaasun laajetessa suuttimista purkautuessaan. Koska Inergen koostuu ilmakehässä luonnollisesti esiintyvistä kaasuista, ei sammutuksen yhteydessä vapaudu ihmiselle vaarallisia hajoamistuotteita.

Inergen koostuu pelkästään ympäröivän ilmakehän luonnollisista aineista. Kun Inergen vapautuu, nämä aineet palautuvat alkuperäiselle paikalleen luonnon kiertokulkuun.

  •  ei rasitusta otsonikerrokselle (ODP=0),  ei edistä ”kasvihuoneilmiötä” (GWP=0) ,  ei elinikää ilmakehässä

Suomeen on asennettu kaikkiaan n. 650 Inergen-sammutuslaitteistoa. Asiakkaitamme ovat mm. HKL, Nokia Oyj, Neste Oil Oyj, Sanoma Oyj, Helsingin Energia, Lahti Energia, Pyhäsalmi Mine, Ateneum taidemuseo.

Inergen serveritiloihin (engl)

Inergen lisätietoa (engl)

Katso video: Inergen palonsammutusjärjestelmän simulointi


Novec™ 1230

Novec™ 1230 on väritön sammutusaine, joka sammuttaa absorboimalla palon lämpöenergian. Novec 1230:sta voidaan käyttää luokkien A ja B paloissa ja sitä käytetään lähinnä suljettujen tilojen suojaukseen (Total Fooding). Sammutusaine ei ole syövyttävää eikä sähköä johtavaa, joten se ei aiheuta oikosulkuvaaraa eikä myöskään ole haitaksi herkille komponenteille. Se on väritön ja lähes hajuton aine, jota säilytetään nestemäisessä muodossa huoneen lämpötilassa. Novec 1230 kaasuuntuu suuttimissa ja levittyy tasaisesti suojattuun tilaan.

NOAEL arvon ollessa 10 % soveltuu Novec 1230 käytettäväksi myös miehitetyissä tiloissa kaikilla normaalisti esiintyvillä pitoisuuksilla. Novec 1230 ei vahingoita otsonikerrosta minkä vuoksi sen ODP luku on 0. Novel 1230:lla on tämän lisäksi kaikista muista HFC kaasuista poiketen erittäin lyhyt ilmastollinen elinikä ja ainutkertaisen alhainen GWP-luku 1.

Sailiöt on paineistettu 25, 42 tai 50 bar:iin typpikaasulla. 50 bar:in järjestelmässsä on myös mahdollisuus jakoventtiilijärjestelmän käyttöön (kustannustehokas, kun monta samankaltaista tilaa lähekkäin).

Novec 1230 lisätietoa (engl)

Novec 1230 jakoventtiilijärj. lisätietoa (engl)

Katso video: Novec 1230 palonsammutusjärjestelmän simulointi


CO2 – Hiilidioksidi

Hiilidioksidi on väritön ja normaalisti hajuton aine. Sammutuskäytössä hiilidioksidiin lisätään hajustetta, joka helpottaa aineen havaitsemista ja lisää käyttöturvallisuutta. Hiilidioksidin saatavuus on hyvä ja kaikki käyttämämme hiilidioksidi on otettu talteen toisen tuotteen valmistusprosessista syntyvänä sivutuotteena. Näin otamme sammutuskäytössä hiilidioksidin kierrätyskäyttöön pienentäen omalta osaltamme ympäristöön vapautettua hiilidioksidin määrää.

Hiilidioksidin sammutusvaikutus perustuu happipitoisuuden alentamisen lisäksi myös jäähdytysvaikutukseen. Hiilidioksidin ominaisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus käyttää eri olomuodoissa olevaa sammutetta (kaasu, sumu ja lumi). Tästä syystä hiilidioksidi sopii erityisen hyvin sammutteeksi syttyville nesteille ja materiaaleille, joilla esiintyy vastaavia ominaisuuksia kuin palavilla nesteillä. Hiilidioksidi soveltuu kohdesuojausjärjestelmien lisäksi myös tilasuojauksiin, mutta vaatii aina henkilöturvallisuuden edellyttämät viive- ja varoituslaitteet sekä suunnitelman sammutteen turvalliseen tuulettamiseen tiloista käytön jälkeen.

Katso video: CO2 palonsammutusjärjestelmä