Tietoa meistä

AGIS Fire & Security tarjoaa palonsammutus- ja turvajärjestelmäpalveluita. Päämäärämme on tarjota tehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja ja löytää asiakkaille juuri heidän tarpeisiin soveltuva teknologia.

 


Pitkä kokemus

Yrityksemme juuret Suomessa ulottuvat 1960- luvulle asti. Olemme toimittaneet palonsammutus-ja ilmaisujärjestelmiä yritysnimillä Mather&Platt, Wormald, Total Walther ja Tyco Fire & Integrated Solutions Finland sekä tuotenimillä Inergen (kaasusammutusjärjestelmä) ja Vesda (näytteenottojärjestelmä). Turvajärjestelmien tuotenimiä ovat Sensormatic  ja American Dynamics. Toukokuussa 2015 yrityksemme osti Maxisat Networks Oy:n liiketoiminnan. Tällöin tarjontamme laajeni laivajärjestelmiin (antennijärjestelmät ja videovalvonta), kiinteistöverkkoihin ja äänijärjestelmiin. 1.9.2016 AGIS Fire & Security Oy sai uudeksi omistajakseen Spie GmbH:n. Spie GmbH on yksi SPIE-konsernin tytäryhtiöistä. SPIE-konserni on riippumaton markkinajohtaja Euroopassa multiteknisissä palveluissa energian ja viestinnän alalla. Elokuussa 2017 Spie GmbH myi AGIS Fire & Security Oy:n koko osakekannan MBO kaupalla Kimmo Karilalle ja Jussi Koluselle. MBO kauppa Suomen toiminnoista on luonnollinen jatkumo SPIE GmbH:n strategialle keskittyä keskiseen Eurooppaan.

Omaamme pitkäaikaisen kokemuksen ja meillä on tietämys siitä, miten sammutus- ja turvajärjestelmiä rakennetaan ja ylläpidetään tehokkaasti. Asiakaskuntaamme kuuluu Suomen suurimpia  teollisuusyrityksiä, laivavarustamoja, IT-alan yrityksiä, vähittäiskaupan liikkeitä, museoita sekä  talo- ja kiinteistöyhtiöitä. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, asiakaskoulutukset, suunnittelu, asennus, käyttöönotto, järjestelmien ylläpito.

 


Erikoisalat

complete services FIN

AGIS Fire  & Security on erikoistunut palonsammutus-, paloilmaisu- ja turvajärjestelmiin. Toimitamme järjestelmiä teollisten yritysten, julkisen sektorin sekä kaupan tarpeisiin. Tarjoamme konsultointia, suunnittelua,  huolto- ja ylläpitopalveluita sekä yksittäisiin järjestelmiin että laajempiin kokonaisuuksiin.

 


 

 

 

 

 

AGIS Fire & Security tarjoaa laajan tuotevalikoiman:  CCTV-, äänentoisto-, antenni-,  palonilmaisu- ja näytteenotto-, vesisammutus-, kaasusammutusjärjestelmät. Meiltä saatte kaiken näihin järjestelmiin liittyvän: suunnittelun, asennuksen, huollon, ylläpidon ym.


AGIS Fire & Security – Luotettava kumppani

 

Olemme seuraavien yhdistyksien jäsen: