Tilan tiiveyskoe

Tilan tiiveyskokeella määritetään, kuinka kauan lauennut sammutuskaasu pysyy sammutettavassa tilassa. Lisäksi testillä selvitetään, kuinka kauan happitaso pysyy alle vaaditun, ettei tulipalo pääse leviämään, vaan sammuu.

DOORFAN -testiä suositellaan tehtäväksi kaikkiin uusiin kaasusammutusjärjestelmiin ennen järjestelmän luovuttamista käyttäjälle.

Testillä voidaan korvata täysimittainen koelaukaisu ja sen tekemistä suositellaan aina, kun sammutettavassa tilassa tehdään rakenteellisia muutoksia.

Tekemämme DOORFAN -testi ja siitä tehtävä virallinen mittauspöytäkirja täyttävät myös FM GLOBAL:n vaatimukset.

Lisätietoa: Mika Kallio  09 755 28834, mika.kallio@agisfs.fi