AGIS Fire & Security Oy toimitti FINGRID Oy:lle varavoimalaitosten CO2 -sammutusjärjestelmä modernisoinnin

Fingrid Oy valitsi AGIS Fire & Security Oy toimittajaksi vanhentuneiden CO2 -sammutusjärjestelmien modernisointiin Vanajan, Huutokosken ja Kristiinan voimalaitoksille. Urakassa uusittiin vanhentuneen ilmaisu- ja laukaisujärjestelmän lisäksi myös itse sammutusjärjestelmän säiliökeskukset jakoventtiileineen.

Tavoitteena oli saada järjestelmät nykyisten asetusten ja standardien mukaiseksi. Suuri painoarvo oli myös henkilöturvallisuuden parantamisessa. Sammutetta ei haluttu vaihtaa, koska kohdesuojauksella toteutettuihin sammutusratkaisuihin palavien nesteiden osalta CO2 -sammute on edelleen tehokkain sammute voimakkaan jäähdytysvaikutusominaisuuden vuoksi.  ”Jo toimeltaan pieni asia, kuten hajusteen lisäys sammutteeseen lisää käyttö- ja henkilöturvallisuutta merkittävästi.” toteaa Agis Fire & Security Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Karila. ”Sammutevalinnoissa ei ole vain yhtä oikeaa tuotetta, joka soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin vaan eri riskeihin on eri ratkaisuja.”

Projekti oli haastava aikataulullisesti, koska ainoa mahdollinen ajankohta muutostyölle oli voimalaitoksen huoltoseisokki. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta sopii tähänkin tapaukseen. Kaikilla kolmella paikkakunnalla ja yhteensä yhdeksässä voimalaitosyksikössä työt saatiin suoritettua asiakkaan kanssa yhdessä sovitussa aikataulussa ja lopputulokseen oltiin molemmin puolin tyytyväisiä.

AGIS Fire & Security Oy:n projektipäällikkönä toimi insinööri Aki Virtanen, jolle projekti oli työhistorian suurin ja vaativin. ”Mallikkaasti Aki työnsä hoiti yhdessä yrityksemme Erikoissammutusurakointi -tiimin kanssa.” totesi liiketoiminnasta vastaava Marko Pelkonen.

Lue lisää kaasusammutusjärjestelmistä täältä.