Kulunvalvontajärjestelmät

Riippumatta suojatun alueen tyypistä, perussääntö on kontrolloida henkilöiden liikkumista alueella. Mahdollisuus päättää kuka, missä ja milloin saa liikkua – on elintärkeää omaisuuden suojaamisen ym. kannalta.

Kulunvalvontajärjestelmät sisältävät useita teknisiä ratkaisuja, jotka edesauttavat ihmisiä liikkumaan sallitulle aluelle ja ehkäisevät suojautumaan luvattomalta liikkumiselta. Asiakkaan tarpeesta riippuen, ratkaisu voidaan toteuttaa  yksinkertaisesti ihmisten liikkeiden seuraamiseen tai koko rakennuksen kattavaksi turvajärjestelmän osaksi.

AGIS Fire & Security tarjoaamien elektronisten valvontajärjestelmien etuna on moduulirakenne, skaalautuvuus sekä kapasiteetin helppo muunneltavuus

Asiakkaan tarpeista riippuen, ratkaisu voi sisältää ihmisten ja tuotteiden laskusysteemin, tilan aktiivisen tarkkailun automatisoinnin sekä kaikkien tapahtumien rekisteröinnin, etätarkkailun ym. Totetamme järjestelmät merkkiriippumattomasti kunkin tarpeen mukaan.