Konesalin huippuluotettava kaasusammutus­järjestelmä AGIS Fire & Security Oy:ltä

AGIS Fire & Security Oy, Manel Oy sekä VRJ Etelä-Suomi Oy toteuttivat yhteistyössä konesalihankkeen Pirkanmaalla vuonna 2023. Tiukassa aikataulussa loppuun viedyssä projektissa hyvän yhteistyön perustana olivat toimijoiden asiantuntemus vaativasta rakentamisesta sekä vahva projektiosaaminen. AGIS Fire & Security oli hankkeessa kaasusammutusjärjestelmien erityisosaaja.

Konesalin suunnittelu ja toteutus haluttiin viedä tehokkaasti maaliin. Asiakkaan toimiala edellyttää nopeutta ja notkeutta, mikä ohjasi myös hankkeen toteuttajia.

Paloturvallisuus ratkaistiin Fire Eater Inergen -kaasusammutusjärjestelmällä. AGIS Fire & Security Oy:n ratkaisu kattoi toteutussuunnittelun, sammutusjärjestelmän, asennustyön ja käyttöönoton. Hankkeen aikana solmittiin myös järjestelmän huoltosopimus.

– Fire Eater Inergen -sammutusjärjestelmä on ainutlaatuisen hyvä ratkaisu konesalien suojaksi. Sammutusjärjestelmä suojaa tehokkaasti: se havaitsee ja sammuttaa palon nopeasti ja puhtaasti aiheuttamatta vaurioita herkille laitteistoille tai datalle, kuvailee Marko Pelkonen AGIS Fire & Security Oy:stä.

Kaasusammutusjärjestelmän toteuttajaksi kokenut ammattilainen

Tamperelainen Manel Oy vastasi hankkeessa konesalin LVIAS-suunnittelusta ja urakoinnista, jonka osa myös sammutusjärjestelmä oli.

Manel Oy:ssä tarvittiin uutta kohdetta varten uutta osaamista, sillä yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta kaasusammutusjärjestelmien toteuttamisesta. Kaasusammutus oli kuitenkin ainoa vaihtoehto konesalin tulevalle herkälle tekniikalle, jonka laitteet siirtävät huomattavan määrän tietoa päivässä.

Paloturvallisuuden toteutussuunnitteluun ja toteutukseen valikoitui urakkakilpailutuksessa AGIS Fire & Security.

– AGIS oli ammattitaitoinen ja luotettava alkumetreiltä lähtien. Lisäksi kysellessäni referenssejä muualta sain heistä huippuarvostelut. Muun muassa Marko Pelkosen tapa kertoa järjestelmän asettamista vaatimuksista ja mahdollisuuksista jo ennen suunnitteluvaihetta oli painava syy viedä urakkaneuvottelut loppuun AGIS Fire & Securityn kanssa, toimitusjohtaja Petri Lahtinen Manel Oy:stä kertoo.

AGIS teki kohteeseen kaasusammutusjärjestelmän toteutussuunnitelman Manel Oy:n tekemien LVIAS-kuvien pohjalta. Kohde oli vaativa, koska pieneen tilaan piti saada mahtumaan paljon tekniikkaa.

Paloturvatekniikan ja muun tekniikan yhteensovittaminen vaatikin paljon työstämistä ennen rakentamista ja sen aikana, mutta hankkeessa vallitsi rakentava yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken, jolloin ratkaisut löydettiin yhdessä nopeasti.

– AGIS Fire & Securityn asentajien palveluasenne ja ammattitaito oli huippua, projekti oli erittäin hyvin organisoitu aina loppudokumenttien toimitukseen asti, Petri Lahtinen kiittelee.

Kolmen ketterän toimijan osaavaa yhteistyötä

Hankkeen pääurakoitsijana oli VRJ Etelä-Suomi Oy, jossa yksikön päällikkönä toimii Tuomas Lahdensivu. Hän arvioi hanketta erinomaisena onnistumisena kaikkien osalta.

– AGISin tiimissä jokainen asentaja tiesi tasan tarkkaan, mitä piti tehdä. Heidän kykynsä reagoida suunnitelmien muutoksiin on todella maininnan arvoinen: AGIS päivitti suunnitelmat nopeasti ja osaavasti. Tätä tarvittiin, sillä hankkeessa oli paljon nopeita muuttujia ja vastauksia tarvittiin erittäin nopeasti, Lahdensivu kertoo.

Ketteryydestä ja osaamisesta Lahdensivu kiittää hankkeessa työskennelleitä moniammatillisia tiimejä:

– Kaikkien osaaminen omalla osaamisalueellaan oli todella erinomaisella tasolla. Yhteistyö hankkeessa oli sujuvaa ja helppoa. Työmaalla oli koko ajan yhteinen päämäärä tiedossa. Rakennusprojektin aikana ratkottiin teknisiä haasteita sujuvasti, osapuolet luottivat toistensa osaamiseen ja aikataulu kaikessa haasteellisuudessaan piti hienosti.

Huolto- ja ylläpitosopimus AGIS Fire & Securityn kanssa

AGIS Fire & Security Oy:ssä painotetaan sammutusjärjestelmän suunnittelua ja valintaa, siinä missä sujuvaa asennustyötä. Samaan luetteloon liittyy ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu huolto sekä ylläpito.

– Kun asiakas panostaa investoinnillaan kriittisen infransa suojaamiseen, niin suosittelemme aina huolto- ja ylläpitosopimusta 24/7-päivystyspalvelulla kanssamme. Huoltosopimus voidaan tehdä joustavasti joko suoraan asiakkaan kanssa tai asiakkaan edustajana toimivan turva- tai huoltoyrityksen kanssa, niin kuin tässäkin tapauksessa, Marko Pelkonen sanoo.

Fire Eater Inergen – kaasusammutusjärjestelmä lyhyesti:

  • Suojaa tehokkaasti ja puhtaasti vaurioittamatta herkkiä laitteistoja
  • Ei aiheuta vahinkoa tai terveysvaaraa henkilöille.
  • Näkyvyys säilyy erittäin hyvänä huoneessa sammutuksen aikana, jolloin tiloissa säilyy poistumisturvallisuus.
  • Sammutus tapahtuu ympäristöystävällisesti. Koska Inergen-kaasu koostuu ilmakehässä luonnollisesti esiintyvistä kaasuista, sammutuksen yhteydessä ei vapaudu ihmiselle vaarallisia hajoamistuotteita.

Lisätietoja

AGIS Fire & Security Oy: Marko Pelkonen, puh. 09 755 28839 tai marko.pelkonen (at) agisfs.fi

© Copyright 2018 AGIS Fire & Security. All Rights Reserved.